30 Aralık 2009 Çarşamba

---------------

DUA UFKU "Yâ Rabbî! Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle." "Yâ Rabbî! Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme. Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir." "Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim! O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azâb etme. "Yâ Rabbî! Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma." "Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günâh işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle" "Ey mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir. " "Ey yardım isteyenlerin yardımcısı! Bizi hidâyete çıkar." Ey affetmeyi seven Rabbim! Bizi affeyle. İsyân derdimize çâre eyle." Ey ihsânı çok olan Rabbim! Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et." "Yâ Rabbî! Rûhumda bir ilim katresi var. İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle." "Ey âlemin yaratıcısı! Kasvetli, kararmış, katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryâdımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin." "Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al. O nefis bıçağı kemiğe dayandı (zulmü canımıza yetti)." "Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim. Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin." "Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru" "Ey, Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölü­mü benim için hayırlı gördüğün zaman da beni vefât ettir. Ey Rabbim! Gizlide ve açıkda senden haşyetini istiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidâlden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir ni'met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen neş'e ve huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl.” "Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaa­fımı kuvvetlendir. Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. İslâm'ı rızâmın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelîlim beni azîz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır.”"Ey Allah'ım!Cehennem azabından sana sığınırım.Bizi narında yakma.Bize merhamet et.Çünkü SEN MERHAMET EDENLERİN EN MERHAMETLİSİSİN" . AMİN

---------------

26 Aralık 2009 Cumartesi

yazın yaptıgım su kontra pılagından olan kovanlarım tabi arıcılıkta yeni oldugum için kovanlarım sıdandart lara uygun ve bana göre cok güzel oldu ama herkes agac kovanlar daha güzel diyor tabi su kontrapılagından yapılan kovanlarım ne derece artısı ve eksisi olacak zamanla ögrenip sizlerle de paylacacagım 6 aydır kullanıyorum şu ana kadar arılarımın calışmaları cok güzel iki kovanımda 3ercıtalık ogullarım var onlarda hayatından memnun görünüyorlar.

21 Kasım 2009 Cumartesi


                                                                  MISIR İNEK

                                                                  MİNİ SERA

                                           merinos koç

                                                      MARKET KASA BÖLÜMÜ

                                                       MARKET GIDA BÖLÜMÜ

                                                          MARKETİN DEWAMI

                                                     BENİM MARKETİN GİRİŞİ
                                              FİDANLAR


                                                     ÇOBAN AMCA :))

                         

                                         fuarda 2 yerde arıcılıkla ilğ. birseyler ğörebildim


fuar girişi

17 Kasım 2009 Salı


                                        arkadaşımla yani bana arıcılıgı ögretmeye calışan arladaşla beraber benim kovanlarım  çift katlıdan saga dogru olanları benim

16 Kasım 2009 Pazartesi


yeni yaptıgım kovanlarım su kontura plagı 15milim ne derece başarılı olacaklar deneyerek anlayacagım sizlerlede  paylaşacagım   yalnız bizim buralar  kışın orta yagışlı yazın kurak gecer bölge olarak akdeniz iklimi sayılır